مراحل اخذ گواهینامه IMS صدور گواهینامه IMS چگونگی اخذ IMS -


  • neda mohamadi
  • ۸۸۲۴۹۵۲۰+۸۸۴۸۴۶۲۵
  • گیشا-خیابان هفتم-پلاک۴-واحد۲
  • بازدید : ۶۱۹۲

سایت تبلیغاتیخدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت یکپارچه IMSIMS چیست؟

سیستم مدیریت یکپارچه سیستمی متشکل از سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 و سیم مدیریت زیست محیطی ISO14001 و سیستم ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001

دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت یکپارچه IMS

- ارزیابی مشاورین ، پیمانکاران و تأمین کنندگان

- ارزیابی میزان ریسک ناشی از اجرای فعالیت ها مرتبط با محصولات و خدمات

- حذف و کاهش میزان ریسک مرتبط با مخاطرات و کاهش و حذف جنبه های زیست محیطی

- اطمینان از اعمال و رعایت قوانین مرتبط موجود

- تعیین اهداف در ارتباط با ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و کیفیت

- ایجاد آمادگی های لازم را دربرخورد با شرایط اضطراری

- افزایش میزان آگاهی و اطلاع کارکنان را بطور نظام یافته ( سیستماتیک )

- برنامه ریزی و زمانبندی اصولی و منطقی تولید و خدمات

- و دهها مزیت دیگر

تعاریف:

- کیفیت: کیفیت درجه ای از برآورده سازی الزامات توسط مجموعه ای از ویژگی های ذاتی است

- بهبود مستمر: افزایش میزان رضایتمندی مشتریان و سایر طرف های ذی نفع می باشد

- جنبه زیست محیطی: بخشی از فعالیتها، خدمات یک سازمان که با محیط زیست تاثیر متقابل داشته باشد. -ارزیابی ریسک: فرآیند کلی برآورد ابعاد و گستردگی ریسک ناشی از خطر با در نظر گرفتن کفایت تمامی کنترل های موجود

شرح خدمات IMS

- تعیین و تدوین خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت ، زیست محیطی و کیفی و برنامه های سازمان .

- تحت کنترل درآوردن ، یکپارچه سازی، بروز رسانی و بهینه سازی مستندات و سوابق سازمان

- - ارزیابی ادواری و دوره ای انطباق با اهداف و برنامه ها و الزامات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت

- نیازسنجی، برنامه ریزی، اجراء و اثربخشی آموزشی

- تدوین و تعیین معیارهای عملیاتی و کنترل عملیات شامل : مخاطرات ، ریسک ، حوادث ، جنبه ها ، پیامدها

- شناسایی الزامات قانونی و مقرراتی فعالیتها، محصولات یا خدمات مرتبط با خطرات و ریسکها و جنبه ها

- تعیین، شناسایی و کنترل ریسک ، جنبه ها و پیامدها و خطرات ایمنی و بهداشت شغلی

- - ایجاد مکانیزمی برای تعیین و پاسخگویی به طرفهای ذینفع و ارتباطات داخلی و بیرونی (خارجی ) سازمان

- تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از انواع نمودارها ، گزارشات آماری از کلیه واحد های سازمان

- برنامه ریزی ، تهیه چک لیست ها ، اجرای و ثبت مشاهدات ممیزی و موارد عدم انطباق ممیزی

- مسئولیت انجام ، مهلت اجرا ، بررسی اقدامات بعمل آمده و اثر بخش بودن اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

- بهبود مداوم در تمام واحدها و بخشهای سازمان

- تدوین طرح های کیفی ، روشهای کنترلی و بازرسی مواد اولیه، حین تولید و محصول نهاییشرکت راهبرد صنعت نمایندگی مؤسسه بین المللی صدور گواهی Icerti کشور انگلیس تحت اعتبار ASCB

- با امکان ثبت و ردیابی در سایت مربوطه و بین المللی گواهینامه های ISO ، IRQA

ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS

تلفن های تماس شرکت راهبرد صنعت نمایندگی رسمی و انحصاری icerti ایران

88249520 - 88484625

مشاوره رایگان : 09123345703 – 09393730933

www.icerti.net

rsagroup@yahoo.com

سقف کاذب - شرکت طراحی سایت - دیوارپوش پی وی سی