ارزیابی شنوایی آوا


  • مریم غفوری
  • ۰۹۱۲۲۴۳۸۷۵۴
  • maryamghafori@gmail.com
  • کرج طالقانی شمالی کوچه شهروز
  • بازدید : ۲۶۰۷

سایت تبلیغاتی

قیمت : 0


تست ETF
در این تست عملکرد شیپور استاش گوش میانی بررسی می شود

تست OAE
ارزیابی سلامت حلزون گوش داخلی در نوزادان و کودکان

تست ABR
ارزیابی عصب گوش و ساقه مغز، ارزیابی میزان شنوایی در کودکان و بزرگسالانی که توانایی همکاری در تست ادیومتری را ندارند. تعیین محل تومور در عصب گوش و ساقه مغز

تست ASSR
ارزیابی شنوایی نوزادان و کودکان و تعیین میزان کم شنوایی

تست ECOGH
ارزیابی حلزون گوش داخلی و تشخیص بیماری منییر

تست VEMP
در این تست ساکول و مسیر تعادلی بررسی می شود.

تست VNG
بررسی اختصاصی مشکلات سرگیجه، عدم تعادل و گیجی

ارزیابی وزوز گوش
اندازه گیری شدت، فرکانس، مدت زمان وزوز، بلندی وزوز، تعیین مهار وزوز و توانبخشی وزوز گوش

توانبخشی سرگیجه
توانبخشی مشکلات سرگیجه، عدم تعادل و گیجی
PTA
جهت ارزیابی میزان کم شنوایی و تشخیص نوع کم شنوایی در بزرگسالان و کودکان

تست تیمپانومتری و آکوستیک رفلکس
ارزیابی گوش میانی و پرده گوش، تشخیص عفونت گوش و پارگی پرده و تعیین سلامت استخوانچه های گوش میانیسقف کاذب - شرکت طراحی سایت - دیوارپوش پی وی سی