تولید انواع سید میوه


  • ahmad jalalian
  • ۰۹۱۵۱۲۵۵۳۸۶
  • jalalian.ahmad@gmail.com
  • بازدید : ۱۲۳۵

سایت تبلیغاتی


بدوین وسیله به اطلاع باغداران،کشاورزان و صاحبان سردخانه می رساند فروش مستقیم و بی واسطه انواع سبد میوه در رنگ های مختلف با قیمتی مناسب آغاز گردید.
سید تک رج شمالی به وزن 145تا150
سبد 8 کیلویی به وزن 380 تا 390
سبد 10 کیلویی به وزن 310 تا 315
سبد 6 کیلویی شمالی به وزن 200 تا 210
سبد 6 کیلویی به وزن 240 تا 250
سبد 12 کیلویی به وزن 470 تا 480
09151255386
09151253441سقف کاذب - بازسازی خانه - دیوارپوش پی وی سی