بنتونیت حفاری


  • zaminkav
  • ۰۲۱۸۸۳۸۵۵۴۱
  • zaminkav1@gmail.com
  • تهران - شهرک غرب
  • بازدید : ۱۴۷۰

سایت تبلیغاتی


با آزادشدن بنتونیت در آب، پوسته‌های نسبتاً بزرگ سدیم بنتونیت به ذرات کلوئیدی تبدیل شده و انرژی الکتریکی ذخیره شده در شبکه بلوری را آزاد می‌کنند و در حدود 15 تا 30 برابر حجم اولیه متورم می‌شوند. از این خاصیت در حفاری برای پراکنده‌سازی مواد سنگین‌کننده و قطع حفاری استفاده می‌شود، بدین‌صورت بنتونیت پوششی را روی دیواره چاه ایجاد کرده و از مهاجرت نفت و گاز ممانعت می‌کند و دیواره را پایدار و مته را نیز چرب می‌کند. همچنین بنتونیت، مواد آلی و غیرآلی را از مخلوط آب جذب کرده و ویسکوزیته آن در برداشت و بالا آورد نخاله‌های حفاری کمک می‌کند.
شرکت زمین کاو
www.zaminkav.com
info@zaminkav.com
تلفن: 3-88385541-021
فکس: 88385096-021
موبایل شرکت: 09365077781