گابیون و توری گلستان


  • فنس گلستان
  • ۰۲۱۸۸۵۰۸۱۱۵
  • sale@golestanfence.com
  • ۰۲۱-۸۸۵۰۸۱۱۵-۶ ۰۱۷-۳۲۱۷۷۲۲۷-۸ ۰۱۷-۳۲۱۷۵۴۰۰-۱ ۰۹۱۲-۱۴۶-۲۷۵۵ ۰۹۱۱-۲۸۰-۰۵۱۵ دفتر مرکزی: تهران-خیابان مطهری- پلاک۳۴-طبقه ۵ کارخانه و دفتر فروش: گرگان- کیلومتر ۳ گرگان-گنبد
  • بازدید : ۲۸۹۸

سایت تبلیغاتی

قیمت : تماس بگیرید


توری گابیون که گاهی به آن توری سنگی گفته می شود، سبد های سیمی پر از مطالح سنگی است که در زمینه های مختلف عمرانی کاربرد دارد. این سبد ها با به هم پیوستن و در کنار هم قرار گرفتن، سازه هایی با ابعاد بزرگ تشکیل می دهند. با توجه به کاربرد توری های گابیون، بایستی آن را از جنبه های مختلفی از قبیل خصوصیات رفتاری، شکل پذیری، استحکام، طراحی و محاسبه سازه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. از لحاظ اقتصادی سازه های گابیون بسیار ارزانتر از سازه های مشابه است. توری های گابیون بیشتر در سدسازی، جاده سازی، ایجاد دیوارهای محافظ و حائل و نیز، کف آبراهه ها کاربرد زیادی دارد و البته به عنوان فنس و حصار نیز قابل استفاده است021-88508115-6
017-32177227-8
017-32175400-1
0912-146-2755
0911-280-0515

دفتر مرکزی: تهران-خیابان مطهری- پلاک34-طبقه 5
کارخانه و دفتر فروش: گرگان- کیلومتر 3 گرگان-گنبد