حذف این آگهی و اکانت کاربری


  • حذف این آگهی و اکانت کاربری
  • ۰۴۱۰۰۰۰۰۰۷۰
  • zamintwashi@yahoo.com
  • بازدید : ۹۴۱

سایت تبلیغاتی


سلام. ما یک آگهی در سایت رادتبلیغ که نمیدانیم چگونه از پنل ما حذف شده است؟ عطف به اینکه نمیخواهیم آگهی در رادتبلیغ باشد. مرسی http://www.radtabligh.com/AdvertismentView/3638/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D9%86%D9%82%D8%AF