سینک پلیمری ضد اسید


  • شرکت نوآوران تجهیز
  • ۰۲۱۶۶۴۸۵۲۲۸-۹
  • NOAVARANTAJHIZLAB@GMAIL.COM
  • بازدید : ۱۸۳۲

سایت تبلیغاتی


ولید انواع سینک های پلیمری ضد اسید در ابعاد مختلف
سینک پلیمری ضد اسید45*60
سینک پلیمری ضد اسید 45 * 45
سینک پلیمری ضد اسید30 *30
سینک پلیمری ضد اسید(کاپ سینک) 15*30
سینک پلیمری ضد اسید(کاپ سینک) 16*16
تمامی سینک های پلیمری تولید شرکت نوآوران تجهیزآجری رنگ می باشد و براساس سفارش در رنگ های دیگرم تولید میشود.