بیمه زندگی مان


  • ن . خدابخشیان
  • ۰۲۱۸۸۶۶۵۶۴۱
  • bimemaan@gmail.com
  • میدان ونک خیابان گاندی جنوبی کوچه ۲۳ پلاک ۱۹ واحد ۲۰۴
  • بازدید : ۳۷۶۴

سایت تبلیغاتی

قیمت : 0عدم محدودیت سنی و امکان صدور بیمه نامه از بدو تولد.
پرداخت 5 تا 35 برابر حق بیمه سالیانه به استفاده کننده(گان) در صورت فوت بیمه شده با توجه به شرایط بیمه نامه.
پرداخت 5 تا 140 برابر حق بیمه سالیانه به استفاده کننده(گان) در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه (پوشش فوت به هر علت + پوشش حادثه)
پرداخت تا 100 درصد سرمایه فوت به هر علت در صورت نقص عضو و یا از کار افتادگی کلی و جزئی دائم بیمه شده بر اثر حادثه.
پرداخت تا 20 درصد سرمایه فوت به هر علت برای هزینه های پزشکی ناشی از وقوع خطرات مشمول بیمه های حوادث به بیمه شده.
پوشش تکمیلی از پرداخت حق بیمه و برخورداری از حداکثر مزایای بیمه زندگی در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه گذار بر اثر حادثه تا پایان مدت بیمه نامه.
پرداخت 1 تا 3 برابر آخرین حق بیمه پرداختی سالیانه بیمه گذار و به مدت ده سال ، در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بر اثر حادثه بیمه شده
پوشش رایگان فوت در اثر حادثه تا زمان صدور و حداکثر به مدت 7 روز.
پرداخت 25 درصد سرمایه فوت و حداکثر به میزان اندوخته ریاضی بیمه گذار به بیمه شده هایی که در آخرین سال حیات خود قرار دارند
معافیت استفاده کنندگان از مالیات بر درآمد وارث.
پرداخت تا 25 درصد سرمایه فوت و حداکثر به میزان 200،000،000 ریال به صورت بلاعوض در صورت ابتلا شدن بیمه شده به یکی از امراض خاص و یا پیوند اعضاء اصلی بدن.
پرداخت تا 50 درصد سرمایه فوت و حداکثر به میزان 300،000،000ریال به صورت بلاعوض در صورت ابتلا شدن بیمه شده به بیماری سرطان.
امکان ادامه پوشش های تبعی بیمه نامه در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار و تامین حق بیمه از محل ذخیره ریاضی.
در بیمه زندگی مان، بیمه گذار علاوه بر سود علی الحساب تضمینی ، در85 درصد منافع حاصله از سرمایه گذاری بیمه گر بر روی ذخیره بیمه نامه مشارکت دارد.
امکان تبدیل کل یا بخشی از اندوخته بیمه نامه به بیمه بازنشستگی در پایان مدت بیمه نامه.
ارایه اطلاعات مالی شفاف و کامل در پایان هر دوره از شرایط مالی بیمه نامه شامل سرمایه بیمه، کل حق بیمه پرداختی ، میزان اندوخته و سایر موارد...
امکان دریافت وام تا 90 درصد ارزش بازخریدی بیمه نامه از پایان سال دوم بدون نیاز به ضامن.
امکان بازخرید کل یا بخشی از بیمه نامه بدون محدودیت زمانی ، در صورت وجود ارزش بازخریدی.