آموزش دوره جامع ENVI در و تهران همراه با فیلم و کتابچه


  • موسسه چشم انداز
  • ۰۹۳۸۲۲۵۲۷۷۴
  • irstudent31@gmail.com
  • خیابان انقلاب-خیابان قدس-کوچه امیرشاهی-پلاک ۷(بلوار کشاورز-خیابان قدس-کوچه امیرشاهی-پلاک ۷)
  • بازدید : ۳۵۱۱

سایت تبلیغاتی


موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
همراه با فیلم و کتابچه
با متد آسان و کاربردی
با رویکرد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
مدرس:
دکتر جوی زاده
تلفن تماس تهران:
88960483
09382252774
www.gisland.org
http://javizadeh.blogfa.com/
آدرس آموزشگاه تهران:
خیابان انقلاب-خیابان قدس-کوچه امیرشاهی-پلاک 7(بلوار کشاورز-خیابان قدس-کوچه امیرشاهی-پلاک 7)
با عضویت در مؤسسه‌ی ما و گذراندن دوره‌ی آموزشی فوق از شرکت در کارگاه رایگان دو روزه مقاله نویسی بهره مند گردید.
مطالب آموزشی در دوره جامع ENVI
تئوری سنجش از دور 3 جلسه
چگونگی باز کردن تصاویر ماهواره ای و فرمت های متداول، کار با فایل Header
چگونگی ایجاد تصاویر ترکیب رنگی و نحوه تفسیر آن
کار با هیستوگرام تصویر و فضاهای رنگی
زمین مرجع کردن و تصحیحات جغرافیایی تصاویر ماهواره ای
بررسی عوامل خطا و تصحیحات رادیومتری
چگونگی عملیات نسبت گیری باندی و شاخص های مشهور
چگونگی ایجاد مناطق آموزشی
بررسی روش های طبقه بندی نظارت شده و نظارت نشده
بررسی عملیات های مربوط به تصاویر طبقه بندی شده
چگونگی عملیات مربوط به روش تحلیل مولفه های اصلی
نحوه استخراج طیف از تصاویر ماهواره ای
بررسی فیلترها
چگونگی استخراج فایل مدل ارتفاعی از تصاویر ماهواره ای
استخراج عارضه ها با کمک الگوریتم زاویه طیفی
بررسی الگوریتم فیلتر انطباقی
بررسی نوع بهینه فیلتر انطباقی
بررسی الگوریتم انطباق ویژگی طیفی
عملیات صحت سنجی
نحوه خروجی گرفتن و فرستادن به محیط سایرنرم افزارها

آموزش جامع ENVI در کشاورزی
آموزش جامع ENVI در زهکشی
آموزش جامع ENVI در محیط زیست
آموزش جامع ENVI در مهندسی آب
آموزش جامع ENVI در عمران آب
آموزش جامع ENVI در علوم زمین
آموزش جامع ENVI در منابع طبیعی
آموزش جامع ENVI در مطالعات آب و خاک
آموزش جامع ENVI در مطالعات شهری و روستایی
آموزش جامع ENVI در مدیریت مخاطرات محیطی
آموزش جامع ENVI در هواشناسی ماهواره ای
آموزش جامع ENVI در جغرافیا
آموزش جامع ENVI در جغرافیای پزشکی
آموزش جامع ENVI در طبیعت گردی
آموزش جامع ENVI در برنامه ریزی شهری
آموزش جامع ENVI در برنامه ریزی روستایی
آموزش جامع ENVI در برنامه ریزی آمایش سرزمین
آموزش جامع ENVI در مخاطرات محیطی
آموزش جامع ENVI در آب و هواشناسی
آموزش جامع ENVI در اقلیم شناسی
آموزش جامع ENVI در اکوتوریسم
آموزش جامع ENVI درزمین شناسی
آموزش جامع ENVI درچینه نگاری و دیرینه شناسی
آموزش جامع ENVI درآب شناسی
آموزش جامع ENVI درهواشناسی
آموزش جامع ENVI درزیست شناسی دریا
آموزش جامع ENVI دراقیانوس شناسی فیزیکی
آموزش جامع ENVI درآبخیزداری
آموزش جامع ENVI درآبیاری و زهکشی
آموزش جامع ENVI درهواشناسی کشاورزی
آموزش جامع ENVI دراصلاح نباتات
آموزش جامع ENVI درزراعت
آموزش جامع ENVI درزراعت و اصلاح نباتات
آموزش جامع ENVI درعلوم باغبانی
آموزش جامع ENVI درجنگلداری
آموزش جامع ENVI درجنگل شناسی و اکولوژی جنگل
آموزش جامع ENVI درمهندسی جنگل
آموزش جامع ENVI درعلوم خاک
آموزش جامع ENVI درآلودگیهای محیط زیست
آموزش جامع ENVI درشناسایی و مبارزه با علف های هرز
آموزش جامع ENVI درمهندسی فضای سبز
آموزش جامع ENVI در نفت
انجام پایان نامه و پروژه در ارتباط با سنجش از دور و ENVI
انجام پروژه با ENVIسقف کاذب - شرکت طراحی سایت - دیوارپوش پی وی سی