ایزو ۹۰۰۱ با عنوان نیازمندی های سیستم مدیریت کیفیت به مرحله


  • سیماشوکتی
  • ۰۹۳۷۳۵۰۳۹۸۱
  • shaygangroup@ymail.com
  • بازدید : ۲۸۴۷

سایت تبلیغاتیدر سال 2015 ISO 9001 انتشار ویرایش جدید استاندارد
ISO 9001:2015استاندارد تغییرات سیستم مدیریت کیفیت

یکی از استانداردهای بین المللی سیستم های مدیریت کیفیت یعنی ایزو ۹۰۰۱ در دست بازنگری است و اکنون پیش نویس این بازنگری از طریق وب سایت سازمان ایزو قابل خرید است. این استاندارد همانند تمام استانداردهای سازمان ایزو هر پنج سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد. در مرحله بازنگری نقطه نظرات تمام دست اندرکاران دریافت می شود و مطابق این نظرات استاندارد ایزو ۹۰۰۱پیش از پایان ۲۰۱۵ منتشر خواهد شد. پیش نویس این استاندارد به سازمان ها این فرصت را می دهد که وضعیت سازمانشان را با مفاد این استاندارد پیش از انتشار رسمی آن بیازمایند.
سازمان ایزو انتظار دارد، استاندارد جدید ایزو ۹۰۰۱ تا پایان ۲۰۱۵ منتشر شود. از این زمان سازمان های دارای گواهینامه این استاندارد به مدت ۲ سال وقت خواهند داشت سیستم مدیریت کیفیت خودشان را با ویرایش جدید استاندارد مطابقت دهند. پس از این مدت نسخه ۲۰۰۸ استاندارد ایزو ۹۰۰۱ منقضی خواهد شد
گروه مهندسی شایگان به دسترسی به پیشنویس استاندارد ISO 9001 ورژن 2015 و با اشراف به تمامی بند های تغییر یافته سیستم شما را برزو آوری میکند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شمار های زیر تمس حاصل نمایید
02188634051
09373503981 مشاور رایگان خانم سیما شوکتی

برچسب ها: تغییرات ISO 9001:2015, تغییرات ایزو, تغییرات ایزو 9001, تغییرات ایزو 9001 ویرایش 2015, مهمترین تغییرات ISO 9001:2015, پیش نویس ISO 9001:2015
در سال 2015 ISO 9001 انتشار ویرایش جدید استانداردایزو ۹۰۰۱ با عنوان نیازمندی های سیستم مدیریت کیفیت به مرحله کارگروه پیش نویس رسیده است تا فرایند بازنگری را طی نماید. این استاندارد نیز همانند دیگر استانداردهای ایزو هر پنج سال یکبار دستخوش بازنگری می شود تا اطمینان حاصل گردد که همچنان برای استفاده مفید است.
تغییرات در این استاندارد عمدتا دربرگیرنده موارد زیر است:
افزوده شدن شناسایی ریسک ها و کنترل آنها به عنوان یک نیازمندی -
-الزام بیشتر مدیر ارشد سازمان به ایفای نقش پررنگ تر در طراحی و پیاده سازی خط مشی های کیفیت مرتبط با نیازهای کسب و کار سازمان و
- تغییراتی در واژه شناسی ها
گروه مهندسی شایگان به دسترسی به پیشنویس استاندارد ISO 9001 ورژن 2015 و با اشراف به تمامی بند های تغییر یافته سیستم شما را برزو آوری میکند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شمار های زیر تمس حاصل نمایید
02188634051
09373503981 مشاور رایگان خانم سیما شوکتی