اجاره آپارتمان 300 متر الهیه فرشته


  • کیان صالحی
  • ۰۹۱۲۲۸۰۶۰۲۸
  • kianpha@yahoo.com
  • الهیه، فرشته، خیابان فروهر، کوچه سروش خدا خواه، بن بست فرشتگان...
  • بازدید : ۱۷۰۵

سایت تبلیغاتی


آپـارتـمـان 150 مـتـر بــهــتــریــن لــوکــیــشــن فــرشــتــه الـهــیـه:
طــراحـی کـامـلا مــدرن، روف گــاردن رویـایـی.
دیــد (ویــو) ویــوی عـالـی، دلـبـاز و خـوش نــقــشــه، نـورگــیـر، دســتــرســی آســان ، مــشــاعــات بــه روز؛ امــکـانـات کـامــل، لابـی مـجـلـل بـا ارتـفـاع هـفـت متـر، مــتــریـال بـی نــظــیــر اروپــایــی ، سه (3) پــارکــیــنـگ، بــســیــار لــوکــس (ســوپــر لـوکــس) کیان صالحی ودیعه:100.000.000 تومان اجاره:15.000.000 تومان