شرکت TUVworld ثبت و صدور ایزو


  • آنا
  • ۰۲۱۲۲۹۱۹۷۱۴
  • esmkhani.worldtuv@gmail.com
  • میرداماد
  • بازدید : ۴۵۹۰

سایت تبلیغاتی


شرکت TUVworldتنها نمایندگی TUVworldآلمان در خاورمیانه
ثبت و صدور استاندارد های ایزو،حلال ،ارگانیک ، CE اروپا و خاورمیانه ،ایزو 17025،نشان استاندارد ملی
دارای تایید از اداره استاندارد
مرجع اعتباردهی آلمان
عضو IFOAM
عضو انجمن ارگانیک ایران
دارای تایید صلاحیت ازشرکت BRITAA انگلستان

Web Site : www.worldtuv.com , www.worldtuv.ir , www.iso2015.ir
Email:Esmkhani.worldtuv@gmail.com
کارشناس بازرگانی:آنا اسمخانی
(داخلیTel: 021- 22919714(104
Fax:02122919719
تهران ، خیابان میرداماد ، میدان مادر ، برج بیژن ، طبقه 2 ، واحد4