زمرد کلمبیا اصل( Colombian Emerald


  • خسروی
  • ۰۹۳۲۹۴۳۸۶۶۲-۰۹۳۶۸۳۷۴۱۰۷
  • بازدید : ۳۳۶۶

سایت تبلیغاتی20 قیراط زمرد کلمبیا اصل Average 0.50 c.t عالی برای چیدن دور کار ( باگت . اوال . مارکیز) برای دیدن نمونهای بیشتر میتوانید به آدرس ا ینترنتی......... Hamid-gemstone.AriaNiaz.netﺗﻮﺟﻪ: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻗﻂﻌﺎﺕ ﺩﺭﺷﺘﺮ ﺯﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬیﻪ ﻣیﺒﺎﺷﺪ .قیمت: توافقی