تهیه و توزیع انواع نمک و محصولات نمک ازتولید نمک تا مصرف نمک


  • محممد رضا طاهری
  • ۰۹۱۰۹۸۸۴۸۷۷
  • iraniansalt2015@gmail.com
  • شهرک صنعتی گرمسار
  • بازدید : ۱۰۷۸۴

سایت تبلیغاتی

قیمت : 0این مجموعه بزرگ شرکت با دسترسی به بزرگترین معادن سنگ نمک کوهی و معدن نمک که بالاترین خلوصیت را دراختیار دارد امکان فراهم کردن سفارش نمک در هر ابعاد برای کلیه کاربردهای آن در کمترین زمان و با بهترین همکاری جهت حمل و نقل و ترخیص را دارد. - همکاری با بسیاری از اصناف از جمله : شیلات تصفیهخانهها دباغیها نساجیها حفاریها راهوترابریها شهرداریها سرمسازیها اسیدسازیها کارخانجاتتولیدموادشوینده کارخانجاتتولیدموادارایشیوبهداشتی کارخانجاتتولیدوبستهبندیموادغذایی ،،،،،،،،،،کنسروسازیها H