لوله آتشخوار آلمان


  • عاشری
  • ۰۲۱۶۶۳۱۸۰۳۲
  • beni.asheri@gmail.com
  • بازار بزرگ آهن تهران
  • بازدید : ۴۸۷۸

سایت تبلیغاتیتوزیع کننده لوله وورقهای آتشخوار برای ساخت وتعمیر دیگهای ( بخار- آبگرم-بویلر- ) این لوله ها وورقها از کشور های( اکرابن و چین) می باشد