اینترنت پر سرعت تمشک


  • تمشک
  • ۳۸۴۰۸۰۰۵
  • tameshk_it@yahoo.com
  • احمدآباد.بلوار رضا.نرسیده به رضا ۱.ساختمان پارس۲.ط ۲.واحد ۵
  • بازدید : ۱۲۲۶۰

سایت تبلیغاتی

قیمت : نا معلوماینترنت پر سرعت آسیاتک (تمشک) یکساله 24 گیگ به همراه مودم بیسیم رایگان Tenda 134000 تومان یکساله 12 گیگ به همراه مودم بیسیم رایگان TPlink 117000 تومان اینترنت 2ماهه 3 گیگ دانلود فقط 11000 تومان آدرس: احمدآباد.بلوار رضا.نرسیده به رضا 1.ساختمان پارس2.ط 2.واحد 5 تلفن تماس : 38466517