جرثقیل سقفی


  • غلامرضا قلی زاده
  • ۰۹۱۲۴۶۱۹۶۸۸
  • gholizadeh.demag@gmail.com
  • بازدید : ۱۵۶۰

سایت تبلیغاتیساخت،نصب و راه اندازی انواع جرثقیل های سقفی دماگ تامین قطعات،مشاوره در امور فنی و انتخاب نوع جرثقیل