ضایعات آهن


  • امیر وفایی
  • ۰۹۱۲۰۸۸۹۱۳۳
  • amir.vafaie@yahoo.com
  • تهران
  • بازدید : ۲۸۵۳

سایت تبلیغاتیخریدار ضایعاث آهنی_ محدودیت در نوع و مقدار بار وجود ندارد و مبلغ به قیمت روز و نقدی پرداخت میشود