دفتر نویسی، پلمپ دفاتر و امور ثبتی


  • بزرگی
  • ۰۹۲۱۰۸۸۹۷۹۸
  • sadafbgi96@gmail.com
  • بازدید : ۴۵۳

سایت تبلیغاتی


کلیه دفاتر قانونی روزنامه و کل نوشته میشود
تهیه اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاری سال (حقیقی و حقوقی ۹۸ )
تهیه اظهارنامه مشاغل عملکرد سال ۹۷
انجام امور مربوط به ثبت شرکت ها :تغییر آدرس شرکت/ افزایش سرمایه /ورود و خروج شریک
ثبت نام و و پیش ثبت نام کد اقتصادیسقف کاذب - بازسازی خانه - دیوارپوش پی وی سی