پالت چوبی,خریدپالت چوبی,قیمت پالت


  • روسیران پالت
  • -۰۹۱۲۷۲۷۱۱۰۷-۰۹۱۹۱۲۳۸۸۱۵-۰۲۱۶۵۶۰۷۳۹۰+
  • ازادگان یا انتهای همت غرب خروجی فتح سعید ابادیا شهریار خ گلگون انتای خ ولیعصرپ۳
  • بازدید : ۳۱۶۳

سایت تبلیغاتیروسیران بزرگترین شرکت فعال درزمینه خریدوفروش پالت چوبی دست دوم درایران

(80*80)(95*95)(100*100)(102*102)(105*105 )(107*107) (110*110)(115*115)(110*130) (80*120) (100*120)(87*110)

((هزینه حمل رایگان))((قیمت,کیفیت,خدمات وتیراژغیرقابل تصور))