فروش روغن های مخصوص موتور ژنراتورهای گاز سوز دائم کار فابا انرژی


  • فن آوران بهبود انرژی البرز
  • ۴۴۶۲۳۲۰۰
  • جنت آباد جنوبی- بعد از میدان چهارباغ- کوچه ریاحی(پارک) پلاک ۵۵ واحد ۹ طبقه۵
  • بازدید : ۱۵۰۹

سایت تبلیغاتیفروش روغن های مخصوص موتور ژنراتورهای گاز سوز دائم کار فابا انرژیبهترین روغن موتور ژنراتور گازسوز در ایران (ساخت آلمان)ساعات کارکرد بالاتر- دوام بهتر- خوردگی کمترنوع روغن مورد استفاده موتورهای سیلندر- پیستونی گاز سوز دائم کار از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است که دلیل آن دائم کار بودن این موتورها و جنس مخصوص قطعات مکانیکی آن به دلیل گازسوز بودن می باشد.درصد وزنی خاکستر سولفاته (Sulphated Ash) این روغن ها می بایستی بین 0.7 -0.9 باشد: چرا که بالا بودن درصد خاکستر باعث فرسایش زود هنگام قطعات و تولید لجن (Sludge) در روغن میشود.

شاخص ویسکوزیته (VI) روغنهای موتورهای گازسوز می بایستی حتماً بالای 100 باشد. این مشخصه بیانگر میزان عمر مفید روغن و توانایی عملکرد مناسب روغن در شرایط کارکرد مختلف است. به همین دلیل روغنهای مولتی گرید مناسبتر از روغنهای مونوگرید هستند.

عدد قلیائیت کل (TBN) یکی از مهمترین فاکتورهای روغن مورد استفاده در موتورهای گازسوز دائم کار میباشد.

اکثر روغنهای استفاده شده تاکنون از TBN پایینی برخوردار هستند که این مساله، باعث کاهش عمر روغن و افزایش دوره ی تعویض آن و متعاقباً افزایش هزینه ی سرویس و نگهداری میگردد.

برای موتورهای گازسوز دائم کار، عدد قلیائیت کل (TBN) بایستی حتما بیشتر از 9 باشد.شرکت فابا انرژی با سابقه ی چندساله در زمینه سرویس، تعمیرات و نگهداری موتورهای گازسوز، نگاه ویژه ای به روغن مصرفی این موتورها داشته و پس از مطالعات، آزمایش ها و آنالیزهای گوناگون، قادر است تا روغن های مخصوص موتورهای گازسوز دائم کار ساخت کشور آلمان را با قیمت مناسب تامین کند. شایان ذکر است که این روغن، تمامی نیازمندیهای فنی کلیه موتورهای گازسوز از برندهای مختلف را برطرف کرده و قابل استفاده در موتورهای گازسوز با برندهای مختلف با ساعت کارکرد طولانیتر نسبت به سایر برندها میباشد.در زیر خصوصیات کلیدی این روغن تشریح گردیده است:

1. دانستیه (چگالی) در دمای 15.6 C: 875 kg/m3

2. عدد قلیاییت کل (T.B.N): 12 mg KOH/gr

3. درصد خاکستر سولفاته (Sulphated Ash): 0.8

4. شاخص ویسکوزیته (VI): 140 (روغن مولتی¬گرید)

5. ویسکوزیته سینماتیکی در دمای 40C : 112 cSt

6. ویسکوزیته سینماتیکی در دمای 100C : 14.8 cSt

7. نقطه Flash: 225 C

8. نقطه ریزش (Pour point): -30 C