فروش قیر با LC


  • شرکت انصار هویزه
  • ۰۹۱۲۶۲۰۹۵۳۳-۰۹۱۹۵۵۳۴۹۲۸+۷۷۶۳۷۲۶۱+۲
  • بازدید : ۳۱۲۶

سایت تبلیغاتیفروش قیر (bitumen ) گازوئیل و مازوت و بنزین و نفتا

1) قیمت (بیتومن )قیر صادراتی 60- 70 به صورت فله ای و بشکه ای زیر بازار جهانی

2) فروش گازوئیل و بنزین تولید داخل جهت صادرات موجود می باشد.

3) فروش گازوئیل و مازوت و نفتا عراق در حجم وسیع و بی واسطه

4)واردات و صادرات گازوئیل و مازوت و نفتا عراق از طریق مرز های زمینی و دریایی (افغانستان - ارمنستان FOB بندر امام)

5)خریدو فروش ضایعات نفتی و پتروشیمی و مواد اولیه

6)فروش گازوئیل ، مازوت ، نفتا ، ایران ، عراق

7) مشارکت در تولید و را ه اندازی تاسیسات پالایشگاهی در بخش خصوصی

8) شستشوی مخازن و تصفیه لجن های نفتی

9) جذب سرمایه گذاری در پروژ ه های نفتی

10) واردات نفت خام با عنوان عبور موقت و مواد اولیه و تولید کار مزدی و صادرات

11) فروش گازوئیل و مازوت و نفتا و بنزین و قیر در فوب بنادر امارات

12) این شرکت در ازای دریافت پول ضمانت نامه بانکی ارائه می دهد .Bitumen, Gasoil, Fuel oil and Naphtha sale

1) Selling export bitumen 60-70 grade in bulk and drum under the global price .

2) Supplying domestic gasoil and gasoline , for export

3) Selling Irag gasoil and fuel oil and Naphtha in huge amount and directly .

4) Importing and exporting Irag gasoil and fuel oil and Naphtha through land and marine borders.

( Afqanistan –Armenia - Imam port FOB)

5) Selling and purchasing oil and petrochemical waste and ingredients.

6) Selling Iran and Iraq gasoil , fuel oil and Naphtha .

7) Corporation in constructing and running refinery facilities by private part .

8) Washing the tanks and purifying oil sludge .

9) Investment absorption in oil projects .

10) Importing crude oil as temporarily pass and ingredient and production fees and exporting .

11) Selling gasoil and fuel oil and Naphtha and gasoline and bitumen in FOB Emirates ports .

12) This company will represent bank Guarantee against receiving money

سقف کاذب - بازسازی خانه - دیوارپوش پی وی سی