کلید اتوماتیک -کلید حرارتی - شرکت هیدرو پردازش صنعت


  • هیدروپردازش صنعت
  • ۰۲۱۳۶۶۱۶۴۹۶-۳۶۶۱۶۴۹۰
  • info@hpi.co.ir
  • تهران -لاله زار جنوبی- پاساژ بوشهری - طبقه اول - پلاک ۶
  • بازدید : ۶۱۳

سایت تبلیغاتیهمانگونه که یک سیستم کنترل هوشمند نجات دهنده توسعه یک صنعت محسوب می گردد داشتن ابزار قدرتمند محافظتی نیز موجب کاهش تاخیرات و توقفات و هزینه تعمیرات می گردد از این سو شرکت هیدرو پردازش صنعت بر آنست تا با تامین وارایه بهترین تجهیزات در جهت پیشرفت صنایع گام موثری نهاده باشد با نصب کلید های MCCB-MCB-ACB-ELCB-RCCB -VCB-RCD و انواع دیگر می توان در هر زمان از هر حادته ای جلوگیری نمود. www.hpi.co.ir -02136616490