پیمانکاری و استادکاری ابراهیم زلفعلی زاده در گیلان


  • ابراهیم زلفعلی زاده
  • ۰۹۳۰۹۱۹۶۰۴۸
  • mahanabbasalipour777@gmail.com
  • بازدید : ۱۵۱۲

سایت تبلیغاتیساخت ساختمان از پی تا سقف

پی،فونداسیون،آرماتور،ستون وشناژ،دیوارچینی،نمای سیاه و سفید،سربندی چوبی،کاشی کاری و سرامیک،پرسیانا و زدن داربست زیر تیرچه و شناژ